Statika stavebných konštrukcií

Automatizacia plavebných komôr - Vodné dielo Gabčíkovo – Statický výpočet - Realizačný projekt

Automatizacia plavebných komôr

Návrh rekonštrukcie zavážacieho zariadenia pre provizórne hradenia – Vodné dielo Gabčíkovo – Statický výpočet - Realizačný projekt
Návrh rekonštrukcie zavážacieho zariadenia pre provizórne hradenia – Vodné dielo Gabčíkovo – realizačný projekt

Návrh nosnej konštrukcie kolotoča – vypracovanie dokumentácie pre schválenie TÜV Nemecko – Statický výpočet - Realizačný projekt
Kolotoč

Oceľová konštrukcia - remíza pre opravu rúšňov METRANS - Dunajská Streda – Statický výpočet - Realizačný projekt
REMIZA

Oceľová konštrukcia - Hala - Sereď – Statický výpočet - Realizačný projekt
HALA SEREĎ

CONTAINER - Flachglas Torgau FSD.3 - Statische  Berechnung
Flachglas Torgau FSD.3

 CONTAINER MC20' - HB - Container with solid timber floor -  Static calculation
 CONTAINER MC20' - HB

Rekonštrukcia 4.haťových polí (č.3, 4 a č. 7,8) pre hať v inundácii SVD D-N, stupeň Čunovo- otvorená oceľová konštrukcia - Statický výpočet - Realizačný projekt

SEGMENT CUNOVO

Oceľová konštrukcia - Hala - Šoporňa– Statický výpočet - Realizačný projekt
HALA ŠOPORŇA

Návrh rekonštrukcie ťažkej žeriavovej dráhy – SVD GABČÍKOVO, HAŤ V INUNDACII ČUŇOVO – Statický výpočet - realizačný projekt
Žeriavova draha Čuňovo

Predmetom projektu bol návrh a posúdenie nosných oceľových konštrukcií kotolne pre výrobu elektrickej energie z tuhého paliva.
Objekt je navrhovaný ako oceľový obojsmerný rámový skelet s vysokými zvarovanými nosníkmi určenými pre uloženie technológie, s oceľovými plošinami, schodiskami a výťahom. Celkové rozmery objektu je 44x34,6x52m  - Statický výpočet - realizačný projekt.
AKSA GOYNUK ENERJI URETIM A.S. BOLU-GOYNUK THERMAL POWER PLANT