Projekčná činnosť

Automatizacia plavebných komôr - Vodné dielo Gabčíkovo – realizačný projekt – výrobná dokumentácia

Automatizacia plavebných komôr

Návrh rekonštrukcie zavážacieho zariadenia pre provizórne hradenia – Vodné dielo Gabčíkovo – realizačný projekt – výrobná dokumentácia

Návrh rekonštrukcie zavážacieho zariadenia pre provizórne hradenia

Návrh rekonštrukcie ťažkej žeriavovej dráhy – Čuňovo – realizačný projekt – výrobná dokumentácia

Návrh rekonštrukcie ťažkej žeriavovej dráhy

Rekonštrukcia teplárenského kotla K6 - USS Steel Košice – 1. Etapa – výrobná dokumetácia

Rekonštrukcia teplárenského kotla K6

Rekonštrukcia kotla K7 - USS Steel Košice – 3. Etapa – výrobná dokumentácia

Rekonštrukcia kotla K7

Oceľová konštrukcia - Univerzálná granulačná linka pre dusičnan amonny – Lovosice – Česká republika – výrobná dokumentácia
Oceľová konštrukcia

Telekomunikačné stožiare O2 - realizačný projekt

Telekomunikačné stožiare O2

Návrh nosnej konštrukcie pre kolotoče – vypracovanie dokumentácie pre schválenie TUV Nemecko – realizačný projekt – výrobná dokumentácia

Návrh nosnej konštrukcie pre kolotoče

Oceľová konštrukcia - remíza pre opravu rúšňov METRANS - Dunajská Streda – realizačný projekt – výrobná dokumentácia

Oceľová konštrukcia

Oceľová konštrukcia – hala Hlohovec – realizačný projekt – výrobná dokumentácia

Oceľová konštrukcia