O nás

Spoločnosť INTELTEG pôsobiaca  v oblasti stavebného priemyslu je dynamicky rozvíjajúcou sa spoločnosťou zaoberajúcou sa projekčnou, inžinierskou a realizačnou činnosťou.  Ponúkame komplexné služby pri návrhu a realizácii stavebných diel v širokom rozsahu zamerania a použitia. V rámci projekčnej činnosti sa zaoberáme návrhom:

 • oceľových
 • železobetónových
 • drevených
 • spriahnutých konštrukcií. 

Naša činnosť rieši stavbné diela od prvotnej myšlienky až po samotnú realizáciu. Na základe požiadaviek spracúvame projekty v celom rozsahu a vo všetkých stupňoch. Dodávame : 

 • štúdie
 • dokumentácie pre územné rozhodnutia
 • dokumntácie pre stavebné povolenie
 • dokumentácie pre realizáciu stavby
 • výrobnú dokumentáciu

Pri spracovaní diela používame najmodernejšie projekčné prístupy podporené technológiou BIM. Technolgia BIM (Building Information Modeling) v súčasnosti reprezentuje najmodernejší prístup pri návrhu a realizácii stavebných objektov. Použitím moderných prostriedkov dokážeme znížiť nevyhnutný čas a a minimalizovať problémy pri samotnej realizácii.  

Okrem návrhu novostavieb je naša činnosť zameranána na diagnostiku existujúcich objektov. V prípade výskytu porúch alebo defektov dokážeme navrhnúť efektívne a optimálne riešenia rešpektujúce bezpečné a bezporuchové ďalšie použitie.  Všetky naše návrhy rešpektujú aktuálne normové predpisy reprezentované Eurokodmi prípadne inými platnými zákonmi a vyhláškami

V prípade potreby poskytujeme konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti stavebného priemyslu.

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme získanie Územných povolení, Stavebných povolení a kolaudácie stavieb. Na základe požiadavky investora zabezpečujeme stavebný dozor pri realizácii diela.

Všetky naše činnosti sú zastrešené odbornými garantmi disponujúcimi potrebnými autorizáciami v danej oblasti. Garantujeme činnosti najmä v oblastiach:

 • statika a dynamika stavebných konštrukcii
 • konštrukci pozemných stavieb
 • stavebný dozor
 • stavbyvedúci
O nás
O nás
O nás