Ponuka

Diagnostika stavebných konštrukcií

Prístroje na meranie hrúbky materiálu Elcometer NDT CG60DL

Odborná spôsobilosť na prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou vykonávanú špeciálnou horolezeckou a speleologickou technikou v súlade § 14 ods. 2 Vyhl. MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z.

Naša ponuka