Naše služby

Naša spoločnosť

Personálne je naša spoločnosť zastúpená radom odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v  projekčných a inžinierskych oboroch. Profesionalita a kvalita ponúkaných činnosti je garantovaná autorizačnými osvedčeniami. Naše skúsenosti prezentujú realizované referenčné akcie v celom spektre projekčnej a inžinierskej činnosti.

IN
TEL
TEG